Smart cities: Hvorfor er de så vigtige, og hvilken rolle spiller intelligent affaldshåndtering? - WasteHero

Smart cities: Hvorfor er de så vigtige, og hvilken rolle spiller intelligent affaldshåndtering?

Citizens of a smart city

Det bliver stadig mere populært at bo i byer. FN forudsiger, at 68 % af verdens befolkning vil bo i byer i 2050. Desuden producerer moderne livsstile rundt om i verden langt mere affald pr. borger end for ti år siden. For at imødegå disse udfordringer skal de lokale myndigheder fokusere på datadrevne, bæredygtige og borgercentrerede løsninger. Det er her, at intelligent affaldshåndtering kommer ind i billedet.

 

En voksende befolkning foruden byer, der står over for ineffektivitetsproblemer i affaldssektoren, kræver grønne initiativer og bæredygtige løsninger. De fleste nuværende affaldsindsamlingssystemer er forældede og fører til, at affaldet indsamles for tidligt eller for sent. Unødvendige indsamlinger fører til 70 % højere årlige indsamlingsomkostninger og et 50 % højere CO2-fodaftryk.

 

Dataindsigt spiller en vigtig rolle i ”smart cities” og bruges til at forvalte aktiver, ressourcer og tjenester mere effektivt. Intelligent affaldshåndtering er en af de faktorer, der kan bidrage til en ”smart city”. Ved hjælp af IoT bruger intelligente affaldsløsninger sensorer og dynamisk routing til at hjælpe de lokale myndigheder med at optimere deres affaldsindsamlingssystem.

 

Hvad er ”smart cities?

 

For at komme lige til sagen bruger ”smart cities” teknologi og innovation til at løse problemerne med den stigende urbanisering og øge livskvaliteten og beboernes trivsel.

 

Det drejer sig ikke kun om borgernes behov og velvære, men også bæredygtighed er taget i betragtning. Optimerede processer og initiativer fremmer en positiv indvirkning på miljøet. Endelig gør den datadrevne tilgang det muligt at analysere, overvåge og forvalte ressourcer og tjenester med henblik på at træffe intelligente forretningsbeslutninger.

 

Affaldshåndtering i ”smart cities”

 

Smart affaldshåndtering er en automatiseret og effektiv måde at håndtere affald på, overvåge affaldsbeholdere med sensorer og optimere kapacitet og indsamlingsruter. Takket være IoT-sensorer i affaldsbeholdere kan data om fyldningsniveauet automatisk sendes til affaldsindsamlerne. På denne måde kan de nuværende systemer udfordres og overgå til en dynamisk måde at indsamle affald på. Det optimerer ikke kun affaldsfunktionerne, men fremmer også den økonomiske vækst, forbedrer livskvaliteten for borgerne og lever op til bæredygtighedsinitiativerne.

 

Behov og løsninger inden for affaldshåndtering i intelligente byer

 

Kommunerne kan have forskellige behov for effektiv og korrekt affaldshåndtering for at blive en intelligent by. For det første har kommunerne affaldscontainere over hele byen. For at spore disse affaldsbeholdere kan de anvende aktivstyring. Smarte sensorer sporer affaldsbeholderne og giver oplysninger om aktiverne i realtid. Derudover kan der være behov for at sikre, at skraldebilerne kører så effektivt som muligt. Flådestyring kan hjælpe med at køre lastbilerne på den mest effektive rute. Et andet behov hos kommunerne er behovet for at optimere samarbejdet med deres borgere. Dette kan gøres gennem borgerstyring, hvor man kommunikerer og samarbejder med borgerne.

 

Hvad er det næste?

 

Implementeringen af disse løsninger vil yderligere styrke væksten af intelligente byer. IoT-teknologi er et afgørende redskab til at hjælpe de lokale myndigheder med at planlægge fremtiden og skabe miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed!

Er du klar til at indføre smart affaldshåndtering i din by? Kontakt WasteHero i dag!

Comments are closed.
Book a Meeting
Please fill in your details below. WasteHero will be in touch with you shortly to organise an online meeting.

Stay in touch?

Stay in touch?

Subscribe to WasteHero’s monthly newsletter and be the first to receive insightful blogs, thought leader interviews, industry news, product updates & more!

Subscribe to WasteHero’s monthly newsletter and be the first to receive insightful blogs, thought leader interviews, industry news, product updates & more!