automation Archives - WasteHero

English

Automatiserade arbetsflöden gällande avfallsinsamlingen: Allt du behöver veta om det hela

Du har förmodligen redan fĂĄtt bekanta dig med termen “automatisering” inom en rad andra sammanhanget. Dock har du med största sannolikheten ej bildat dig en uppfattning om hur det hela ĂĄterspeglas inom sfären för avfallshantering? Och nej, vi talar inte om … Read More

Automatisert arbeidsflyt i avfallshenting: Alt du trenger ĂĄ vite

Du har kanskje hørt begrepet automatisering tidligere. Men, har du hørt begrepet brukt i forbindelse med avfallshĂĄndtering? Og nei, vi snakker ikke om automatisert robotsortering av ulike avfallsfraksjoner. Vi snakker om ĂĄ automatisere repeterende oppgaver. Hver prosess har en arbeidsflyt … Read More

Automatiserede arbejdsgange i affaldsindsamling: Alt, hvad du behøver at vide

Du har mĂĄske hørt udtrykket automatisering før. Men har du hørt om det inden for affaldshĂĄndtering? Og nej, vi taler ikke om automatiseret robotsortering af forskellige affaldsfraktioner. Vi taler om automatisering af gentagende opgaver. Enhver proces har en arbejdsgang til … Read More

Automated Workflows in Waste Collection: Everything You Need To Know

You may have heard the term automation before. But have you heard of automated workflows in waste collection? And no, we’re not talking about automated robotic sorting of different waste fractions. We’re talking about automating repetitive tasks. Every process has … Read More

route planning & optimisation

The Customer Isn’t Always Right: Documenting Skipped Collections (And Reducing Go-Backs) With Digital Solutions & Workflow Automation

Skipped collections can be documented and resolved quickly through digitalized solutions and automation.   Digitalization. Automation. They sound like buzzwords in the tech world if you’re unfamiliar with the terms. On the surface, they sound great – cutting down manual processes, reducing … Read More

route planning & optimisation

Kunden har inte alltid rätt: Dokumentera överhoppade insamlingar (och minska antalet återbud) med digitala lösningar och automatisering av arbetsflöden

Automatisering. Digitalisering. Det hela lĂĄter som ledord inom den tekniska sfären för de icke-insatta. PĂĄ ytan lĂĄter det hela lovande – man begränsar de manuella processerna, minskar den administrativa tiden och gör sig av med repetitiva uppgifter…   Men när … Read More

route planning & optimisation

Kunden har ikke alltid rett: Dokumentering av manglende innhenting (og reduksjon av returkjøring) med digitale løsninger og automatisert arbeidsflyt

Automatisering. Digitalisering. De høres ut som buzzwords, hvis du ikke er kjent med begrepene. PĂĄ overflaten høres de flotte ut – kutte ned pĂĄ manuelle prosesser, redusere administrasjonstiden og gjøre unna repeterende arbeidsoppgaver…   Men nĂĄr det kommer til de … Read More

route planning & optimisation

Kunden har ikke altid ret: Dokumentation af oversprungne indsamlinger med digitale løsninger og automatisering af arbejdsgange

Oversprungne indsamlinger kan dokumenteres og løses hurtigt gennem digitaliserede løsninger og automatisering.   Digitalisering. Automatisering. De lyder som buzzwords i den tekniske verden, hvis du ikke er bekendt med begreberne. PĂĄ overfladen lyder de gode – at skære ned pĂĄ … Read More

Book a Meeting
Please fill in your details below. WasteHero will be in touch with you shortly to organise an online meeting.

Stay in touch?

Stay in touch?

Subscribe to WasteHero’s monthly newsletter and be the first to receive insightful blogs, thought leader interviews, industry news, product updates & more!

Subscribe to WasteHero’s monthly newsletter and be the first to receive insightful blogs, thought leader interviews, industry news, product updates & more!