Thomas Nylund fra VafabMiljø, om hvordan avfallshåndtering bør vurderes på riktig måte (og hvordan IoT påvirker bransjen) - WasteHero

Thomas Nylund fra VafabMiljø, om hvordan avfallshåndtering bør vurderes på riktig måte (og hvordan IoT påvirker bransjen)

thomas nylund

Med en imponerende bakgrunn fra avfallshåndteringsbransjen, både i Sverige og globalt, vil det være vanskelig å finne en mer kvalifisert person enn Thomas Nylund, til å utvikle et rammeverk for å hjelpe lokale myndigheter med å selv vurdere modenheten av den helhetlige avfallshåndteringen.

 


 

 

Etter å ha jobbet med avfallshåndtering i omtrent 15 år, konsulterer Thomas nå i bransjen. Han jobber også som seniorstrateg og rådgiver i VafabMiljø, en avfallshåndteringsorganisasjon dannet av kommunene i Västmanlands län, Heby og Enköping.

 

Gjennom 2008 – 2019 var Thomas administrerende direktør i Gästrike återvinnare, en kommuneforening som gir over 167 000 mennesker avfallshåndteringstjenester i form av innsamling, planlegging og behandling i kommunene Gävle, Hofors, Sandviken, Ockelbo og Älvkarleby. Han har også jobbet for SIDA og SKL International, og støttet den globale eksporten av svensk kunnskap innen avfallshåndtering.

 

Thomas har en æresdoktorgrad i miljøteknikk fra Universitetet i Gävle og er styreleder for bedriftsforskningsskolen Future-Proof Cities, et samarbeid mellom Universitetet i Gävle, Universitetet i Dalarna og Universitetet i Mälardalen med fokus på bærekraftig byutvikling.

 

 

En modell for å vurdere modenheten av avfallshåndtering

 

Kanskje hans største bidrag til bærekraftig byutvikling i avfallssektoren er Thomas ’WHAT-modell – Waste Management Holistic Assessement Tool.

 

Thomas har lært fra sine internasjonale oppdrag, at fokuset ofte var på de tekniske løsningene for avfallshåndtering, slik som fasiliteter, sortering og behandling. WHAT-modellen identifiserer suksessfaktorene som må være på plass for å etablere et bærekraftig avfallshåndteringssystem.

 

«I tillegg til teknologien og systemene for innsamling, behandling og avhending, må du ha lovgivningen på plass. Du må bevisstgjøre offentligheten. Du må ha en kompetanse blant de ansatte. Du må få finansieringen i orden», sier Thomas Nylund.

 

«Så vi ser på å identifisere omtrent 10 eller 15 avgjørende suksessfaktorer som må være på plass for å etablere et realistisk, langsiktig bærekraftig avfallshåndteringssystem. Så spørsmål for egenvurdering – på hvilket nivå er vi nå og hva er de viktigste målområdene for forbedring som vi må ta på oss for å etablere et omfattende system.»

 

Områdene som omfattes av WHAT-modellen er:

 

 • 1. Avfall, kilder, volum og kategorier
 • 2. Innsamling og transport
 • 3. Sortering og behandling
 • 4. Innvirkninger på miljøet
 • 5. Samfunnsøkonomiske trekk
 • 6. Offentlig bevissthet
 • 7. Mål og målsettinger
 • 8. Lover og forskrifter
 • 9. Planlegging
 • 10. Finansiering
 • 11. Kompetanse og ferdigheter
 • 12. Samarbeid
 • 13. Forretningsmuligheter og -modeller

 

Se hele intervjuet for å høre om disse områdene i detalj (på engelsk)

 

 

Thomas bemerker at WHAT-modellen, bidrar til å flytte fokuset fra de tekniske løsningene til de «myke» områdene, som vanligvis inntar baksetet.

 

«Ofte er det best å begynne med de myke sidene», sier Thomas Nylund.

 

«Hva er mest avgjørende for å nå målet? Hvordan er lovverket? Hvilke lover og forskrifter er på plass for avfallshåndteringen og de ulike delene av lovverket? Hvem styrer avfallsplanleggingen og også avfallsstrømmen. Har du et planleggingssystem for det?»

 

«(Vi prøver) å gjøre beslutningstakere, tjenestemenn, politikere og så videre oppmerksomme på alle disse faktorene. At du må målrette alle disse tingene for å få et bærekraftig langsiktig system på plass.»

 

Thomas håper at modellen kan bli et digitalt verktøy, der den er tilgjengelig for alle, og støtter utviklingen mot bærekraftig og kostnadseffektiv avfallshåndtering.

 

 

 

Bedre avfallshåndtering ved å bruke IoT

 

Thomas leder for tiden et prosjekt på VafabMiljø, for å forstå hvordan IoT-løsninger kan forbedre avfallshåndteringen.

 

Thomas minner om at mange kommuner i Sverige har startet med smarte søppelspannsensorer for å forstå nivået av avfall i containere og søppelspann.

 

«Bruk av sensorer for å optimalisere logistikken på innsamling og transport, det er ganske vanlig, og det har vært utgangspunktet for mange selskaper. Men vår tilnærming i dette prosjektet er å bruke et bredere perspektiv på det for å se om vi kan samle inn data om generering av avfall fra forskjellige områder, fra forskjellige kilder. Å se på strukturene, sammensetningen av husholdninger og avfallsgeneratorer og så videre og samle inn data over tid.»

 

«Hva forteller det oss? Hvordan kan vi bruke disse dataene til å planlegge og optimalisere hele systemet og også gi tilbakemelding til dem som genererer avfallet?», spør Thomas Nylund.

 

Thomas mener at vi kan hjelpe innbyggerne med å forstå egen resirkuleringsytelse, optimalisere hele systemet med hensyn til størrelse og plassering av beholdere.

 

«Jeg trodde du (WasteHero) hadde en god tilnærming til dette. Det å ha en helhetlig oppfatning av det hele og prøve å finne løsninger.»

 

Prosjektet har også forsket på data som kan samles inn fra kjøretøyene som henter avfallet, for eksempel drivstofforbruk, hastighet og forebyggende vedlikehold for bedre å kunne organisere hvordan ressurser brukes i avfallshåndteringen.

 

 

Overvinne hindringene for å ta det første steget mot smartere avfallshåndtering

 

Thomas tilskriver gamle systemer, gamle tankemønstre og tradisjonelle måter å se på operasjoner som barrierer for å gå mot smartere og mer bærekraftig avfallshåndtering.

 

«Mange, mange selskaper sitter fast med selskapet de i utgangspunktet brukte til digitalisering eller IT-systemer. De er låst til disse gamle systemene og konfigurasjonene», sier Thomas Nylund.

 

«Jeg vil si det er mange tradisjoner i bransjen. ‘Vi har alltid gjort det slik, og det har fungert bra, så hvorfor skal vi forandre noe?’»

 

Synet han har på progresjon i avfallshåndteringsbransjen er fortsatt positivt, «Jeg tror at ting virkelig begynner å skje nå.»

 

 

Kompetanse som trengs for fremtidens avfallshåndtering

 

Thomas har sett på kompetansene og ferdighetene som trengs for fremtidens avfallshåndteringsbransje, «I et perspektiv av 2030 eller 2050, hva vil skje med fagfolkene i avfallshåndteringsvirksomheten og hvilken utdanning og opplæring vil være nødvendig i fremtiden?»

 

«Vi snakker selvfølgelig mye om digitalisering, og jeg mener robotteknologi, mekanisk sortering, kunstig intelligens og slike ting, tror jeg vil komme mer og mer inn i virksomheten.»

 

 

 

En viktig påminnelse om å tenke utenfor boksen

 

På spørsmål om hvilket budskap han ønsker å dele med sine kollegaer i den kommunale avfallsbransjen, kom Thomas tilbake med en viktig påminnelse til alle, om å tenke mer utenfor den tradisjonelle boksen.

 

«Det er en tendens til å se på hva som har blitt gjort innenfor avfallshåndteringssektoren selv, ikke se på hvilke teknologier eller hvilke funksjoner det er i andre virksomheter eller andre bransjer.» sier Thomas Nylund.

 

Thomas oppfordrer lokale myndigheter til å lære mer om digitalisering og utvikling, ved å se til bedrifter i andre bransjer enn avfall. Ved å tenke utenfor boksen kan vi oppnå smartere og mer bærekraftige avfallsoperasjoner over hele verden.

 

 


 

 

WasteHero er best i klassen på virksomhetsstyringssystemer til digitalisering og optimalisering av kommunal avfallshåndtering. Vi har smarte, bærekraftige og lønnsomme løsninger til interne team hos lokale myndigheter og private transportører.

Lyst til å vite mer? Ta kontakt med oss i dag!

Comments are closed.
Book a Meeting
Please fill in your details below. WasteHero will be in touch with you shortly to organise an online meeting.

Stay in touch?

Stay in touch?

Subscribe to WasteHero’s monthly newsletter and be the first to receive insightful blogs, thought leader interviews, industry news, product updates & more!

Subscribe to WasteHero’s monthly newsletter and be the first to receive insightful blogs, thought leader interviews, industry news, product updates & more!