Product Archives - WasteHero

English

Missed collections weren't a problem in this case

Missed Collections: 3 Negative Impacts and How To Avoid them

One of the most common problems within municipal waste management are missed collections. What seems like a small mistake has a major impact on several levels. It is not only costly for the company but also negatively affects the relationship … Read More

Introducera Förare till Ny Digital Teknik I Hytten

Mestrer kunsten onboarding: SĂ„dan sikrer du en gnidningslĂžs overgang for dine chauffĂžrer til digital teknologi i vognen

Hvad er den bedste mĂ„de at introducere medarbejdere til ny teknologi pĂ„?   Den bedste mĂ„de at onboarde medarbejdere til ny teknologi pĂ„, er i 5 trin: kommunikere, trĂŠne, teste, stĂžtte og overvĂ„ge, ifĂžlge BjĂžrn Caspersen, Digital Transformation Manager hos … Read More

Introducera Förare till Ny Digital Teknik I Hytten

Hur GĂ„r Man TillvĂ€ga för att SĂ€kerstĂ€lla en Smidig ÖvergĂ„ng För Dina Förare till en mer Digitaliserad Arbetsmiljö I Hytten

Lokala myndigheter övergĂ„r i en allt större takt till att anvĂ€nda digitala lösningar för sin avfallsinsamling. Denna övergĂ„ng Ă€mnar förbĂ€ttra effektiviteten och minska kostnaderna, dock baseras utkomsten av det hela framför allt pĂ„ hur de tekniska lösningarna kommer anammas av … Read More

Introducera Förare till Ny Digital Teknik I Hytten

Beherske kunsten med onboarding: Hvordan sikre at sjÄfÞrene fÄr en sÞmlÞs overgang til digital teknologi i fÞrerhuset

Lokale myndigheter gĂ„r over til Ă„ bruke digitale lĂžsninger til avfallsinnsamling. Selv om dette skiftet forbedrer effektiviteten og reduserer kostnadene, er en stor del av suksessen avhengig av at de daglige brukerne adopterer teknologien.   Hva er den beste mĂ„ten … Read More

Introducera Förare till Ny Digital Teknik I Hytten

Master the Art of Onboarding: How to Ensure a Smooth Transition for Your Drivers to Digital In-Cab Technology

Local authorities are shifting towards using digital solutions for their waste collection operations. While this shift improves efficiency and reduces costs, a large part of success relies on the adoption of technology by daily users. Today, we speak to WasteHero’s … Read More

4 sÀtt för lokala myndigheter att förbÀttra hÄllbarheten gÀllande avfallsinsamlingen (med bara ett system)

Lokala myndigheter nyttjar ofta flera olika lösningar som ett led i att försöka realisera ett projekt som i fin tur Ă€mnar bidra till att minska utslĂ€ppen och öka hĂ„llbarheten gĂ€llande avfallsinsamlingen – pĂ„ en och samma gĂ„ng. Ett system för … Read More

4 mÄter lokale myndigheter kan forbedre bÊrekraften i avfallsinnhenting (med bare ett system)

Lokale myndigheter bruker ofte flere lĂžsninger i et forsĂžk pĂ„ Ă„ komme videre med prosjekter som bidrar til Ă„ redusere utslipp og Ăžke bĂŠrekraften i avfallsinnhentingen. Ett system til ruteoptimalisering, en egen app til brukerne, et annet system for in-cab … Read More

4 mÄder, hvorpÄ lokale myndigheder kan forbedre bÊredygtigheden i affaldsindsamlingen (med kun ét system)

Lokale myndigheder bruger ofte flere lĂžsninger i et forsĂžg pĂ„ at komme videre med projekter, der bidrager til at reducere CO2-emissioner og Ăžge bĂŠredygtigheden i affaldsindsamlingen. Et system til ruteoptimering, en separat app til borgerne, et andet system til teknologi … Read More

4 Ways Local Authorities Can Improve Sustainability in Waste Collection (With Just One System)

Local authorities often use multiple solutions in an attempt to move forward with projects that help to reduce emissions and boost sustainability in waste collection. One system for route optimisation, a separate app for citizens, another system for in-cab technology, … Read More

what is asset management

Vad Àr resursförvaltning och hur bidrar det hela till att göra livet enklare för avfallsinsamlare?

Vad Ă€r resursförvaltning? Det hela Ă€r i grund och botten det enklaste sĂ€ttet att bidra till att göra livet enklare för alla de som dagligen hanterar komplexa avfallsbehĂ„llare. Det hela krĂ€ver ej stora anstrĂ€ngningar för att man ska kunna komma … Read More

Book a Meeting
Please fill in your details below. WasteHero will be in touch with you shortly to organise an online meeting.

Stay in touch?

Stay in touch?

Subscribe to WasteHero’s monthly newsletter and be the first to receive insightful blogs, thought leader interviews, industry news, product updates & more!

Subscribe to WasteHero’s monthly newsletter and be the first to receive insightful blogs, thought leader interviews, industry news, product updates & more!