Vad är resursförvaltning och hur bidrar det hela till att göra livet enklare för avfallsinsamlare? - WasteHero

Vad är resursförvaltning och hur bidrar det hela till att göra livet enklare för avfallsinsamlare?

what is asset management

Vad är resursförvaltning? Det hela är i grund och botten det enklaste sättet att bidra till att göra livet enklare för alla de som dagligen hanterar komplexa avfallsbehållare. Det hela kräver ej stora ansträngningar för att man ska kunna komma igång samtidigt när man väl har initierat processen kommer den dagliga huvudvärken gällande hanteringen av de hundratals eller tusentals soptunnor att vara ett minne blott! 

 


 

Är du redan involverad inom en verksamhet som i sin tur ansvarar för avfallshantering har du förmodligen redan blivit föremål för nedanstående frågeställningar:

 

– Hur många soptunnor har ni för närvarande ute på gatorna? 

– Var finns era soptunnor placerade mer nämnvärt? 

– Vilken eller vilka medborgare/kund(er) äger den specifika soptunnan?

– Vilken typ av avfall ämnar dessa kärl samla in?

– Hur många soptunnor innehar ni för närvarande vid behovet att ersätta trasiga soptunnor?

 

Om du inte kan svara på dessa frågor vid först anblicken är det förmodligen identifiera en adekvat lösning för hantering av verksamhetens tillgångar.

 

 

Men vad är Resursförvaltning egentligen? Låt oss förklara det hela mer ingående.

 

På en konkret plan ämnar resurshantering tillämpas vid hantering av dina tillgångar. Oavsett om handlar om förvaltning eller insamling av soptunnor, verkar resursförvaltning i form av en lösning för att konsolidera alla dina tillgångar på ett enda ställe. Genom digitaliseringen av alla dina soptunnor erbjuder lösningen möjligheten till en mer adekvat överblick gällande din rådande infrastruktur, samtidigt som du förenklar spårbarhet och kommunikation mellan administrativt och fältbaserad personal – inklusive kunder.

 

 

Nu kanske du undrar varför är Resursförvaltning utgör en fundamental roll i det hela?

 

Huvudsyftet är att förse dig med en tydlig och korrekt översikt gällande alla dina tillgångar på det mest kostnadseffektiva sättet. Du får även ta del av en rad andra fördelar vilka härleds till din avfallsverksamhet:

 

– Identifiera och registrera alla container-/sopkärl-tillgångar och associerade kunder

– Få en tydlig överblick över din avfallsinfrastruktur

– Skapa en detaljerad digital inventering av sopkärlen

– Förenkla spårning, kommunikation och fakturering

– Erbjud sömlös verifiering av tjänsterna

– Minska kostnaderna och tiden för hantering av avfallsinfrastruktur

– Effektivisera underhållet

– Förbättra kommunikationen mellan administrativt och fältbaserad personal – inklusive kunder.

 

Möjligheten till adekvat resursförvaltning utgör är en ovärderlig tillgång när det kommer till den egna verksamheten för avfallsinsamling. Det är viktigt att veta vad du ska leta efter i en tillgångshanteringslösning och vilka av dessa fördelar som överensstämmer med just din avfallsverksamhet. 

 

Sammantaget måste du komma ihåg att resursförvaltning hjälper dig att konfigurera, övervaka och planera dagliga aktiviteter gällande verksamheten för avfallshantering. 

 

Lösningar som WasteHeros programvara för resursförvaltning förser dig med en adekvat översikt gällande alla dina avfallsbehållare i form av en tabell- och kart vy, inklusive detaljer vilka återges i form av kärlkapacitet, avfallstyp, plats, insamlingsscheman, historiska insamlingsplatser och den kund som associeras med papperskorgen i fråga.

 

Dessutom erbjuder lösningen verktyg för analys gällande din avfallsinfrastruktur (sophantering, kapacitet, kostnader), renoveringar, underhåll och en översikt gällande kundförfrågningar och fakturor.

 

 

När en lösning gällande resursförvaltning har integrerats i din verksamhet kommer du att kunna besvara frågorna vilka återspeglades initialt av den här artikeln med en hög nivå av tillförsikt!

 

Vill du veta mer om det hela? Vänligen kontakta WasteHero idag för att lära dig mer om hur Resursförvaltning kan komma att förbättra din avfallsverksamhet!

 


 

WasteHero är den ledande molnbaserade programvaran för företag vilka ägnar sig åt kommunal avfallshantering. Vi är experter på att digitalisera och optimera den kommunala avfallshanteringen. WasteHero tillhandahåller smarta, hållbara och lönsamma mjukvaru- och tekniklösningar till lokala myndigheter och privata entreprenörer vilka återfinns inom branschen för avfallshantering.

 

Comments are closed.
Book a Meeting
Please fill in your details below. WasteHero will be in touch with you shortly to organise an online meeting.

Stay in touch?

Stay in touch?

Subscribe to WasteHero’s monthly newsletter and be the first to receive insightful blogs, thought leader interviews, industry news, product updates & more!

Subscribe to WasteHero’s monthly newsletter and be the first to receive insightful blogs, thought leader interviews, industry news, product updates & more!