De 5 nøkkelelementene for en vellykket utrulling av teknologi i førerhuset - WasteHero

De 5 nøkkelelementene for en vellykket utrulling av teknologi i førerhuset

Innsamlingsoperasjoner for avfall, er raskt i ferd med å bli et av de største problemene som byer over hele verden står overfor, på grunn av økende befolkningsvekst i byene og bekymringer for bærekraft.

 

For å takle problemet effektivt, må lokale myndigheter implementere innovative, digitale løsninger, som i motsetning til papirbaserte og manuelle tilnærminger ganske enkelt ikke kan holde tritt med kravene til moderne avfallshåndtering. En løsning som gjør det mulig for lokale myndigheter å utføre optimalisert og strømlinjeformet avfallsinnhenting, er navigasjonssystemer i førerhuset.

 

Tjenester innen avfallsinnhenting, kan dra nytte av teknologi i førerhuset på en rekke måter. Når disse teknologiene brukes riktig, har de potensial til å fullstendig forandre hvordan resirkulerings- og innsamlingstjenester leveres. Systemer i førerhuset gir sanntidsinnsikt i avfallsinnsamlingen og kan øke effektiviteten betraktelig, samtidig som de reduserer papirarbeid og andre manuelle operasjoner for backoffice-teamet og sjåfører.

 

Enten du aktivt ønsker å oppgradere teknologien i førerhuset, eller ganske enkelt ikke vet hvor du skal begynne, vil denne guiden hjelpe deg gjennom fem viktige elementer for en vellykket utrulling av teknologi i førerhuset.

 


 

1. Etablere et dedikert team for løsninger i førerhuset.

 

Det første trinnet for å gjennomføre en endring, er å dedikere et team som skal være ansvarlig for å kjempe for endringen. Ved å etablere en prosjekttidslinje, kan du definere roller og ansvarsområder for de administrative medarbeiderne og sjåførene. Dette vil sikre kontinuerlig kommunikasjon mellom teammedlemmer og legge til rette for effektiv implementering.

 

 

2. Administrer endringen med tidlig kommunikasjon og onboarding.

 

Tidlig kommunikasjon og engasjement med personalet, med hensyn til gjennomføringen, vil bidra til å formidle årsakene til valget om å implementere en løsning i førerhuset. Dette gir medarbeiderne mulighet til å ta opp bekymringer og løse eventuelle problemer som kan hindre vellykket gjennomføring. Slik kommunikasjon vil bidra til å fremme fordelene ved en løsning i førerhuset, og vise personalet at teknologien introduseres for å redusere, og ikke øke arbeidsmengden.

 

Det å legge til rette for en periode med registrering for backoffice-team og sjåfører, er et viktig trinn i implementeringsprosessen. Den beste måten å inkludere sjåførene, etter vår erfaring, er å introdusere ett nytt trinn om gangen. Hvis du introduserer nye rutedesign, samtidig som du bruker en ny løsning i førerhuset, bør du vurdere å introdusere løsningen i førerhuset først, og deretter endre rutedesign, når sjåførene føler seg komfortable med teknologien.

 

Det er viktig at teamene forstår hvordan de kan hente ut mest verdi fra de nye verktøyene. Hvis teknologien ikke ønskes velkommen av teamet, kan du like gjerne ta farvel med implementeringsarbeidet i førerhuset.

 

 

3. Forbered data

 

Data må styres på samme måte som folk for å skape effektivitet. Derfor blir det viktig å forberede dataene før du implementerer løsninger i førerhuset. Enten du bruker Excel eller PowerBI til å lagre dataene, må de forhåndsbehandles og fullføres for å unngå unøyaktigheter og datainkompatibilitet. Hvis dataene ikke utarbeides på riktig måte, kan de anses som en hindring som påvirker en vellykket implementering av den nye førerhusteknologien.

 

 

4. Kartlegg informasjonsflyten

 

Det å kartlegge informasjonsflyten, vil hjelpe deg med å forstå hvilken type data som er mest relevant for egen organisasjonen, og hvordan disse dataene kan distribueres mellom ansatte. Ved å lage et informasjonsflytskjema, ser sjåførene at de kan sende forespørsler til backoffice ved hjelp av teknologien i førerhuset, og personellet på backoffice kan motta sporingsdata live fra daglige operasjoner. Dette vil sikre en effektiv informasjonsflyt og datajustering i organisasjonen, der alle ansatte bare vil motta informasjon som er relevant for dem.

 

 

5. Utnytt dataene

 

Det å utnytte dataene, betyr å analysere dataene som mottas fra teknologien i førerhuset. Slike data kan være sammendrag av kjøretøy-, fører- og ruteytelse. Du spør kanskje: «Hvorfor er det så viktig å utnytte disse dataene?» Det vil bidra til å etablere en tilbakemeldingssløyfe der dataene blir vurdert, og gi kontinuerlig forbedring av driften.

 

 

Sørg for å inkludere disse fem nøkkelelementene før du tar i bruk kabinteknologien, for å sikre at du er best mulig egnet til å utnytte den nye teknologien.

 

Når løsningene i førerhuset er integrert i organisasjonen, vil de veldig raskt bli en integrert del av den daglige driften.

 

Informasjon som tidligere ble registrert på papir eller formidlet via telefon, kan videresendes til back-office i sanntid, noe som forbedrer tjenestens synlighet og gjør det mulig for operatører å bruke mer tid på jobben.

 

Interessert i å vite mer? Kontakt gjerne WasteHero om dine behov, for en teknologiløsning i førerhuset.

 

Comments are closed.
Book a Meeting
Please fill in your details below. WasteHero will be in touch with you shortly to organise an online meeting.

Stay in touch?

Stay in touch?

Subscribe to WasteHero’s monthly newsletter and be the first to receive insightful blogs, thought leader interviews, industry news, product updates & more!

Subscribe to WasteHero’s monthly newsletter and be the first to receive insightful blogs, thought leader interviews, industry news, product updates & more!