Automatisert arbeidsflyt i avfallshenting: Alt du trenger å vite -

Automatisert arbeidsflyt i avfallshenting: Alt du trenger å vite

Du har kanskje hørt begrepet automatisering tidligere. Men, har du hørt begrepet brukt i forbindelse med avfallshåndtering? Og nei, vi snakker ikke om automatisert robotsortering av ulike avfallsfraksjoner. Vi snakker om å automatisere repeterende oppgaver. Hver prosess har en arbeidsflyt for at den skal fullføres. Mye arbeidsflyt er imidlertid fylt med oppgaver som er manuelle og repetitive, noe som kan forstyrre eller forsinke driften.

 

I denne artikkelen lærer du om automatisert arbeidsflyt og hvordan WasteHero, hjelper lokale myndigheter og private transportører med å automatisere prosesser innen avfallshenting.

 

Til å begynne med, hva er egentlig automatisering?

 

Automatisering er i utgangspunktet enhver prosess der manuelt arbeid minimeres. Når det gjelder automatisering av arbeidsflyt, er dette prosesser som optimaliseres ved å erstatte manuelle oppgaver med programvare som utfører hele eller deler av en prosess. I dag gjøres dette vanligvis gjennom programvare for automatisering av arbeidsflyt, som består av funksjoner med lav kode, dra-og-slipp og adopsjonsvennlige grensesnitt.

 

For å gi et eksempel på hvordan automatisering av arbeidsflyt fungerer, tenk på prosessen med å administrere et ødelagt søppelspann. Bildet nedenfor illustrerer prosessen med og uten automatisering av arbeidsflyt:

 

Uten automatisering:

automated workflows in waste collection

 

Med automatisering:

automated workflows in waste collection

 

Typer oppgaver som kan automatiseres

 

Løsningen fra WasteHero støtter en unik mulighet til å automatisere flere arbeidsprosesser rundt ruteplanlegging, hendelsesregistrering, oppgavestyring, kommunikasjon, saksbehandling og mye mer. Automatiseringen er basert på en «regelmotor», som gjør det enkelt og fleksibelt å sette opp regler for mange av transaksjonene i systemet. Kunden kan definere hvilke og hvor mange trinn i prosessen som skal automatiseres, og har derfor stor fleksibilitet i arbeidet med optimaliseringer av daglige og tidkrevende arbeidsflyt.

 

La oss ta eksempelet med en kunde som bestiller en ekstra tømming som en prosess. Illustrasjonen nedenfor viser en helautomatisk og delvis automatisert prosess:

 

automated workflows in waste collection

 

Som eksemplet viser, definerer den lokale myndigheten regler for hvert trinn i prosessen. Disse reglene kan være: Hva skal skje med bestillingen når den opprettes? Hvilken flyt skal den følge? Hvem skal motta og behandle oppdraget? Hvem bør informeres? osv.

 

Lokale myndigheter kan opprette og definere et uendelig antall prosesser. Det er en enkel og brukervennlig oppgave å lage og vedlikeholde regler, og det krever ikke konsulentbistand fra leverandøren.

 

 


 

 

Automatisering av arbeidsprosesser er et nøkkelelement i WasteHero -løsningen. Automatisering av gjentatte oppgaver kan bidra til å forbedre effektiviteten og redusere feil. Ved å automatisere tidkrevende, men enkle oppgaver, kan lokale myndigheter oppnå et bedre servicenivå for kunder med færre ressurser.

 

Vil du lære mer om hvordan automatiserte arbeidsflyter kan hjelpe din virksomhet? Avtal et møte i dag.

 


 

Comments are closed.
Book a Meeting
Please fill in your details below. WasteHero will be in touch with you shortly to organise an online meeting.

Stay in touch?

Stay in touch?

Subscribe to WasteHero’s monthly newsletter and be the first to receive insightful blogs, thought leader interviews, industry news, product updates & more!

Subscribe to WasteHero’s monthly newsletter and be the first to receive insightful blogs, thought leader interviews, industry news, product updates & more!