Automatiserede arbejdsgange i affaldsindsamling: Alt, hvad du behøver at vide -

Automatiserede arbejdsgange i affaldsindsamling: Alt, hvad du behøver at vide

Du har måske hørt udtrykket automatisering før. Men har du hørt om det inden for affaldshåndtering? Og nej, vi taler ikke om automatiseret robotsortering af forskellige affaldsfraktioner. Vi taler om automatisering af gentagende opgaver. Enhver proces har en arbejdsgang til at gennemføre den. Men mange arbejdsgange er fyldt med opgaver, der er manuelle og gentagne, hvilket kan forstyrre eller forsinke dine aktiviteter.

 

I denne artikel får du at vide, hvad automatiserede arbejdsgange er, og hvordan WasteHero hjælper lokale myndigheder og private renovatører med at automatisere processer i affaldsindsamlingsoperationer.

 

Til at begynde med, hvad er automatisering egentlig?

 

Automatisering er grundlæggende enhver proces, hvor den menneskelige indsats minimeres. Når det drejer sig om automatisering af arbejdsgange, er der tale om processer, der optimeres ved at erstatte manuelle opgaver med software, der udfører hele eller dele af en proces. I dag sker dette normalt gennem software til automatisering af arbejdsgange, der består af low-code, træk-og-slip-funktioner og brugergrænseflader der kan tilpasses.

 

For at give et eksempel på, hvordan automatisering af arbejdsgange fungerer, kan man tænke på processen med at håndtere en ødelagt beholder. Nedenstående billede illustrerer processen med og uden workflowautomatisering:

 

Uden automatisering:

automated workflows in waste collection

 

Med automatisering:

automated workflows in waste collection

 

Typer af opgaver, der kan automatiseres

 

WasteHero-løsningen understøtter en unik mulighed for at automatisere flere arbejdsprocesser omkring ruteplanlægning, registrering af hændelser, opgavehåndtering, kommunikation, sagsbehandling og meget mere. Automatiseringen er baseret på en “rule engine”, som gør det nemt og fleksibelt at opsætte regler for mange af systemets transaktioner. Kunden kan selv definere, hvilke og hvor mange trin i processen der skal automatiseres, og har derfor stor fleksibilitet i arbejdet med optimeringer af daglige og tidskrævende arbejdsgange.

 

Lad os tage et eksempel med en kunde, der bestiller en ekstra tømning som proces. Illustrationen nedenfor viser en fuldt automatiseret og en delvist automatiseret proces:

 

 

Som det fremgår af eksemplet, definerer den lokale myndighed regler for hvert trin i processen. Disse regler kunne være: Hvad skal der ske med ordren, når den er oprettet? Hvilket flow skal den følge? Hvem skal modtage og behandle opgaven? Hvem skal adviseres? osv.

 

De lokale myndigheder kan oprette og definere et uendeligt antal processer. Det er en enkel og brugervenlig opgave at oprette og vedligeholde regler, og det kræver ikke konsulentbistand fra leverandøren.

 


 

Automatisering af arbejdsprocesser er et centralt element i WasteHero løsningen. Automatisering af gentagende opgaver kan bidrage til at forbedre effektiviteten og reducere fejl. Ved at automatisere tidskrævende, men enkle opgaver kan de lokale myndigheder opnå et bedre serviceniveau for kunderne med færre ressourcer.

 

Vil du vide mere om, hvordan automatiserede arbejdsgange kan hjælpe din virksomhed? Book et møde i dag.

 


 

Comments are closed.
Book a Meeting
Please fill in your details below. WasteHero will be in touch with you shortly to organise an online meeting.

Stay in touch?

Stay in touch?

Subscribe to WasteHero’s monthly newsletter and be the first to receive insightful blogs, thought leader interviews, industry news, product updates & more!

Subscribe to WasteHero’s monthly newsletter and be the first to receive insightful blogs, thought leader interviews, industry news, product updates & more!