Automatiserade arbetsflöden gällande avfallsinsamlingen: Allt du behöver veta om det hela -

Automatiserade arbetsflöden gällande avfallsinsamlingen: Allt du behöver veta om det hela

Du har förmodligen redan fått bekanta dig med termen “automatisering” inom en rad andra sammanhanget. Dock har du med största sannolikheten ej bildat dig en uppfattning om hur det hela återspeglas inom sfären för avfallshantering? Och nej, vi talar inte om automatiserad robotsortering av diverse avfallsfraktioner. Istället implicerar vi på att automatisera repetitiva uppgifter. Varje process har ett arbetsflöde som krävs för att kunna slutföra den. Många arbetsflöden är dock fyllda med uppgifter som återspeglas av manuella och repetitiva delsteg, något som i sin tur kan komma att både störa men och/eller bromsa din existerande verksamhet.  

 

I den här artikeln får du veta vad automatiserade arbetsflöden innebär konkret och hur WasteHero hjälper lokala myndigheter och privata transportföretag att automatisera processer när det kommer till deras avfallsinsamling.

 

Låt oss först klargöra vad automation egentligen är för något

 

Automatisering är i själva verket en process där mänskliga insatser minimeras. När det kommer till automatisering av arbetsflöden handlar det hela om processer som optimeras genom att manuella uppgifter ersätts med adekvat programvara som utför hela eller delar av den specifika processen.

 

I dag sker detta vanligtvis via programvara för automatisering av arbetsflöden som består av kod, dra-och-släpp-funktioner i kombination med användargränssnitt vilka kännetecknas av en hög användarvänlighet.

 

För att förse dig med ett konkret exempel på hur automatisering av arbetsflöden fungerar i praktiken vill vi att du reflektera över hur man hanterar en trasig soptunna. Bilden nedan återspeglas processen med och utan automatisering av arbetsflödet:

 

Utan automatisering:

automated workflows in waste collection

 

Med automation:

automated workflows in waste collection

 

Typer av uppgifter som kan automatiseras

 

WasteHero-lösningen erbjuder en unik möjlighet när det kommer till att automatisera flera arbetsprocesser vilka b.la härleds till ruttplanering, registrering av evenemang, uppgiftshantering, kommunikation, biljetthantering och mycket mer. Automatiseringen bygger på en “regelmotor” som gör det enkelt och flexibelt att sätta upp regler för många av systemets transaktioner.

 

Kunden kan själv definiera vilka och hur många steg i processen som ska automatiseras och får därmed stor flexibilitet i arbetet med optimeringar av dagliga och tidskrävande arbetsflöden.

 

Låt oss ta ett exempel där en kund beställer en extra tömning som en process. Illustrationen nedan visar en helautomatisk och en delvis automatiserad process:

 

automated workflows in waste collection

 

Som exemplet visar fastställer den lokala myndigheten regler för varje steg i processen. Dessa regler återspeglas sig i form av b.la: Vad ska hända med beställningen när den skapas? Vilket flöde ska den följa? Vem ska ta emot och behandla uppdraget? Vem ska informeras? osv.

 

Lokala myndigheter kan skapa och definiera ett oändligt antal processer. Det är en enkel och användarvänlig uppgift att skapa och underhålla regler och det krävs ingen konsulthjälp från leverantören.

 


 

Automatisering av arbetsprocesser är en viktig del av WasteHeros lösning. Automatisering av repetitiva uppgifter kan bidra till att förbättra effektiviteten och minska antalet fel. Genom att automatisera tidskrävande men enkla uppgifter kan lokala myndigheter uppnå en bättre servicenivå för kunderna med mindre resurser.

 

Vill du veta mer om hur automatiserade arbetsflöden kan hjälpa ditt företag? Boka ett möte idag.

 


 

Comments are closed.
Book a Meeting
Please fill in your details below. WasteHero will be in touch with you shortly to organise an online meeting.

Stay in touch?

Stay in touch?

Subscribe to WasteHero’s monthly newsletter and be the first to receive insightful blogs, thought leader interviews, industry news, product updates & more!

Subscribe to WasteHero’s monthly newsletter and be the first to receive insightful blogs, thought leader interviews, industry news, product updates & more!