11 Absolutter lokale myndigheter må inkludere når de utarbeider et forslag til programvarespesifikasjon for kommunal avfallshåndtering - WasteHero

11 Absolutter lokale myndigheter må inkludere når de utarbeider et forslag til programvarespesifikasjon for kommunal avfallshåndtering

Enten kommunal avfallsvirksomhet håndteres internt eller outsources til en privat transportør, krever lokale myndigheter løsninger som klarer å møte utfordringene i avfallsbransjen.

 

Med en raskt økende bybefolkning, økende kompleksitet i avfallsinfrastrukturen og prioritering av bærekraftige mål, må lokale myndigheter posisjonere seg for å være klare for endringer i avfallshåndteringen.

 

I denne artikkelen dykker vi ned i hva lokale myndigheter bør se etter, fra en leverandør som utvikler programmer til kommunal avfallshåndtering. Denne informasjonen kan hjelpe beslutningstakere blant lokale myndigheter til å forstå tilgjengelige løsninger på markedet, og bidra til å utarbeide anbudskrav for deltakelse i privat sektor.

 


 

 1. 1. Intelligent ruteplanlegging

 

Intelligent ruteplanlegging innebærer optimalisering av innsamlingsruter for avfallet, noe som betyr at mer søppel kan samles inn på kortere tid. Det er mer omfattende enn planlegging av digitale ruter, med gjeldende trafikkinformasjon, predikative datamodeller og informasjon fra IoT-enheter, som smarte bin-sensorer og vekt-sensorer, som inkluderes i tilretteleggelsen av den mest effektive ruten. Intelligent ruteplanlegging, vil ta hensyn til flåten og tilgjengelig arbeidskraft, for å sikre optimal utnyttelse av ressursene til den laveste kostnaden.

 

Mer avanserte løsninger på markedet har optimaliseringsparametere, der rutene utformes i henhold til om du ønsker å prioritere kostnadsminimering, servicenivåer eller miljøpåvirkning. Dette gir mer fleksibilitet og valgfrihet i ruteplanleggingen, istedenfor standardiseringen på den korteste ruten.

 

 

 

 1. 2. Forvaltning av flåte og anlegg

 

Lokale myndigheter forvalter ofte et sammenfiltret nett av avfallsinfrastruktur. Dette omfatter elementer som kjøretøy, sjåfører, containere, depoter og avfallsplasser. Ofte, er disse dataene bundet opp i regneark og gir ikke en klar oversikt over hva som administreres. Når du søker etter nye løsninger, er det viktig å vurdere et system som kan spore og analysere ytelsen til flåten og tilgjengelige ressurser.

 

Som en bonus bør lokale myndigheter se etter løsninger som er i stand til å importere historiske vektdata fra avfalls- og gjenvinningscontainere. Disse historiske dataene kan brukes til å optimalisere innsamlingsrutene, så de bør betraktes som en viktig del av et anbud.

 

 

 

 1. 3. Teknologi i førerhuset

 

Den mest grunnleggende teknologien for sjåfører gir veibeskrivelser langs innsamlingsrutene og muliggjør serviceverifisering. Mer avanserte løsninger gjør det mulig for sjåfører å sende inn henvendelser, hvis de støter på hindringer i løpet av den daglige ruten, for eksempel blokkert tilgang til containere. En annen funksjon som lokale myndigheter bør være ute etter å inkludere i forslaget, er direkte omdirigering, hvis en medarbeider på kontoret ønsker å tildele ekstrastopp til sjåfører underveis.

 

Enkelhet er et must når det kommer den teknologien sjåførene har i bilene. Se etter brukervennlige programvaregrensesnitt, og muligheten for integrasjon med vektsensorer og RFID-teknologi, for å automatisere rutinebaserte daglige arbeidsoppgaver, som å legge inn vektinformasjon og verifisering av containerservice. Desto mer automatikk i livet til en travel sjåfør, jo bedre.

 

 

 

 1. 4. Kundestyringssystem

 

For lokale myndigheter, er en av de største utfordringene i kommunal avfallshåndtering, effektiv håndtering av private- og bedriftskunder. Løsningsleverandører tilbyr nå verktøy som bidrar til å gi en klar oversikt over kunderessurser, tilleggsforespørsler, kommunikasjon og fakturering.

 

Avanserte verktøy på markedet, vil også gjøre det mulig for de kontoransatte å viderekoble kundesamtaler og legge til forespørsler med bare et par klikk. Automatisering av kundeforespørsler, med få inngrep fra de kontoransatte, bør også være en ettertraktet funksjon, da dette minimerer manuell behandling og administrasjon tilknyttet kundehåndtering.

 

Hvis du har et eksisterende CRM-system, må du sørge for at det kan integreres i den nye løsningen. Dette vil muliggjøre strømlinjeformet kundeservice og sikre at håndteringen av kundeforespørsler kan håndteres raskt.

 

 

 

 1. 5. Sanntidssporing og sanntidskommunikasjon

 

Løsningsleverandører har tilbudt sanntidssporing og sanntidskommunikasjon mellom arbeidsverktøy for kontoransatte og feltarbeidere i årevis. Her, bør lokale myndigheter behandle disse funksjonene som en grunnleggende del av programvaren som brukes til avfallshåndtering.

 

Sanntidssporing gir kontoret fullstendig oversikt over daglig drift. De ser hvor sjåførene befinner seg på ruten, de kan gi tidsvinduer til service og kan se hvilken sjåfør som allerede befinner seg på en rute, som er best egnet til å håndtere ad-hoc bestillinger. Med systemkommunikasjon i sanntid, har de kontoransatte fleksibilitet og kontroll over den daglige driften. De kan redigere direkteruter for å legge til en containerhenting, med oppdaterte og nye optimaliserte ruter som automatisk videreformidles gjennom til systemet sjåføren har i bilen.

 

 

 

 1. 6. Selvbetjeningsverktøy for kundene

 

De fleste lokale myndigheter er avhengige av nettskjemaer, papirskjemaer og telefonsamtaler for å ta imot kundeforespørsler, for eksempel hentebestilling av større avfallsmengder og henting av ekstra containere. Dette resulterer ofte i langvarig manuelt arbeid for de kontoransatte. Selv om dette får jobben gjort, er det langt fra den mest effektive håndteringen av kundeforespørsler.

Se etter løsninger som gjør det enkelt for kundene å sende forespørsler, finne informasjon om avfallsinnsamlingen og betale for tjenester med en selvbetjeningsportal. Dette eliminerer avhengighet av tidkrevende metoder som nett- og papirskjemaer, samtidig som samtalevolumet reduseres. I tillegg, som nevnt ovenfor, sørg for at den valgte løsningen klarer å legge inn kundeforespørsler via telefon med bare et par klikk.

 

 

 

 1. 7. Sammenligningsanalyse av ytelse

 

Det er avgjørende å finne en løsning som muliggjør sammenligning og analyse av ytelsen i den daglige driften. Lokale myndigheter bør se på løsninger som sammenligner planlagt og faktisk ytelse, med fokus på beregninger som rutevarighet, tilbakelagt strekning, antall hentestopp og problemer, for å nevne noen. En annen viktig funksjon å være oppmerksom på, redigerbare rapporter, som kan deles med relevante interessenter på bare et par klikk.

 

Denne informasjonen hjelper de som jobber med kommunalt planverk å analysere, sammenligne og måle viktige KPI-er, for å ta databaserte beslutninger for optimalisert drift.

 

 

 

 1. 8. Bærekraftanalyse

 

Bærekraftighet er et viktig punkt på dagsordenen for lokale myndigheter. Det er avgjørende at lokale myndigheter kan spore miljøpåvirkningen av den kommunale søppelkjøringen. Uten disse referanseopplysningene, kan det være vanskelig å identifisere områder som kan forbedres.

 

Som et minimum bør den nye løsningen inkludere muligheten til å spore CO2-utslipp knyttet til driften, drivstofforbruk, avfallsgenerering og gjenvinningsrater. Mer avanserte løsninger vil integrere og spore telematikkdata fra kjøretøyene, slik at ledere kan analysere sjåførenes atferd og drive opplæring for å kjøre på en mer bærekraftig måte.

 

 

 

 1. 9. Integrasjon med kjøretøyteknologier og maskinvareenheter

 

Det finnes mye teknologi og maskinvare på markedet til bruk i bilene, som brukes til flåtehåndtering og avfallshenting. Teknologier inkluderer RFID-tagger og -lesere, veiesystemer i bilen, GPS, smarte sensorer til søppelbeholdere og telematikksystemer, som alle innsamler verdifulle data for å styrke automatisering og leverer rik innsikt i driften.

 

Hvis du ikke ønsker å gå glipp av den reelle verdien i disse teknologiene, må du sørge for at disse typene kjøretøyteknologier og maskinvareenheter kan integreres i programvareløsningen.

 

 

 

 1. 10. Åpent API

 

Dette er kanskje det viktigste punktet på denne listen. Løsningsleverandører må tilby åpne API-er, for å muliggjøre enkel integrasjon med informasjonssystemer fra tredjepart. Lokale myndigheter er ofte låst til å bruke visse ERP-, økonomi- og kundesystemer, så det er viktig at den nye programvareleverandøren kan sende og hente ut data til og fra disse systemene. Målet bør være å samle alle data i ett økosystem, da dette gir en enkelt sannhetskilde for å styrke bedre beslutningsprosesser.

 

 

 

 1. 11. Automatisert arbeidsflyt

 

Lokale myndigheter bør søke moderne løsninger som klarer å ta gjentatte, tidkrevende arbeidsoppgaver og gjøre dem til automatiserte arbeidsprosesser som ikke krever mye vedlikehold og inngrep fra ansatte. Dette holder kostnadene nede på kontoransatte, samtidig som det fortsatt vil gi publikum kvalitet på tjenestene.

 

Som et eksempel kan en automatisk arbeidsflyt, være at en container som ikke kunne hentes på grunn av blokkert tilgang, automatisk inkluderes på neste tilgjengelige innsamlingsrute. Automatiseringen inkluderer å sende en melding til publikum eller kunden, for å informere om forsinkelsen.

 

For å være riktig forberedt på fremtidige utfordringer innen avfallshåndtering, vil automatisering være nøkkelen for lokale myndigheter. Automatisering kan innføres på tvers av arbeidsflyter for alle interessenter, hvis de riktige systemene og integrasjonene er på plass.

 

Sørg for å inkludere disse 11 absoluttene i det neste anbudet, for å sikre at du er best egnet til å svare på utfordringene innen kommunal avfallshåndtering.

 


 

Hvis du ønsker å snakke mer med en ekspert fra WasteHero om dine behov for en løsning på kommunal avfallshåndtering, kontakt oss i dag.

 

WasteHero, er den ledende skyprogramvaren for kommunal avfallshåndtering. Vi er ekspertene på digitalisering og optimalisering av kommunal avfallshåndtering.

 

WasteHero leverer smarte, bærekraftige og lønnsomme programvare- og teknologiløsninger til interne kommunale team og private avfallsvirksomheter.

Comments are closed.
Book a Meeting
Please fill in your details below. WasteHero will be in touch with you shortly to organise an online meeting.

Stay in touch?

Stay in touch?

Subscribe to WasteHero’s monthly newsletter and be the first to receive insightful blogs, thought leader interviews, industry news, product updates & more!

Subscribe to WasteHero’s monthly newsletter and be the first to receive insightful blogs, thought leader interviews, industry news, product updates & more!