4 sätt för lokala myndigheter att förbättra hållbarheten gällande avfallsinsamlingen (med bara ett system) - WasteHero

4 sätt för lokala myndigheter att förbättra hållbarheten gällande avfallsinsamlingen (med bara ett system)

Lokala myndigheter nyttjar ofta flera olika lösningar som ett led i att försöka realisera ett projekt som i fin tur ämnar bidra till att minska utsläppen och öka hållbarheten gällande avfallsinsamlingen – på en och samma gång. Ett system för ruttoptimering, en separat app för invånarna, ett annat system för teknik i hytten, sensorer från en extern leverantör och så vidare. Det hela mynnar oftast ut i en betydligt mer dyrare och ineffektiv förvaltningskostnad än nödvändigt. 

 

Genom att införa ett heltäckande avfallshanteringssystem integreras en rad olika lösningar, vilka omfattar men begränsas ej till ruttoptimering, teknik i hytten, sensorer för smarta sopkärl och en avfallsapp för invånarna – via en enda plattform. Detta effektiviserar inte bara insamlingsprocesserna utan minskar också behovet av flera olika programvaror och system, vilket i slutändan sparar både pengar och resurser.

 

 


 

Här nedan följer 4 enkla sätt att förbättra hållbarheten gällande avfallsinsamlingen med WasteHero:

 

#1 Ruttoptimering för bränsleeffektivitet och minskade utsläpp

 

Optimering av rutter utgör en viktig aspekt när det kommer till att förbättra hållbarheten hos avfallsinsamlingen. Genom att använda sig av avancerade algoritmer kring ruttplanering får lokala myndigheter möjligheten att utforma rutter för avfallsinsamling som både är effektivare men tenderar även att minska den miljöpåverkan som avfallsinsamlingen åsamkar.

 

Effektiva rutter minskar bränsleförbrukningen och utsläppen, eftersom fordonen tillbringar mindre tid i trafiken, något som resulterar i färre onödiga rutter. Detta kan i sin tur även komma att bidra till att minimera luftföroreningar, eftersom fordonen tillbringar mindre tid på vägarna och genererar således mindre utsläpp.

 

Förutom ovanstående fördelar kan effektiva rutter också komma att bidra till att öka lastfaktorn gällande insamlingsfordon. Detta innebär att mer avfall kan samlas in under varje rutt, något som i sin tur kommer bidra till att minska antalet fordon som krävs, samtidigt som man minskar bränsleförbrukningen och utsläppen ytterligare.

 

 

#2 Teknik i hytten för att minska antalet återbud

 

Teknik i hytten utgör ett värdefullt verktyg när det kommer till att förbättra hållbarheten gällande avfallsinsamlingen. Genom att utrusta flottan med digital teknik i hytten kan lokala myndigheter göra det möjligt för vederbörande förare att följa optimerade rutter, spåra insamlingar i realtid och dokumentera missade insamlingar.

 

Genom att dokumentera missade insamlingar kan man förhindra att fordonet återvänder till ett område som det redan har befunnit sig inom tidigare, något som i sin tur sparar bränsle och minskar utsläppen. Med ett digitalt verktyg krävs inte längre tryckta rutter, något som i sin tur bidrar till att minska pappersanvändningen samtidigt som den övergripande effektiviteten höjs för de processer vilka avser insamling av avfall.

 

 

#3 Smarta sopkärl-sensorer för dynamiska hämtningsscheman

 

Smarta sopkärl-sensorer kan utgöra ett värdefullt verktyg när det kommer till att att förbättra hållbarheten gällande avfallsinsamlingen. Genom att fästa sensorer på offentliga behållare kan lokala myndigheter samla in behållare efter behov och endast hämta dem när de är fulla. Detta flexibla tillvägagångssätt kan bidra till att minska insamlingsfrekvensen med upp till 40%, förhindra överfulla behållare, spara bränsle, minska användningen av sopsäckar och den negativa miljöpåverkan.

 

 

#4 Medborgarengagemang för bättre återvinningsfrekvens

 

Förutom vanliga funktioner som insamlingskalendrar och förfrågningar/klagomål gällande inlämning, möjliggör en särskild avfallsapp möjligheten i att interagera med invånarna, där man även tillhandahåller utbildningsmaterial gällande korrekt sortering av avfall, påminnelser om insamling m.fl.

 

Backoffice kan till exempel automatisera meddelanden för att informera invånarna om felaktigt sorterat avfall i samband med att dessa inträffar. Om en invånare lägger plast i fel sopkärl och chauffören rapporterar in det hela, skickar automatiseringen ett meddelande till vederbörande som ett led i att påminna dem om att sortera sitt avfall på rätt sätt. Detta kan bidra till att förbättra återvinningsgraden, minska kontamineringen av avfallsströmmar men även begränsa mängden avfall som skickas till deponier.

 


 

Genom att införa ett omfattande avfallshanteringssystem kan lokala myndigheter förbättra insamlingens hållbarhet och minska dess miljöpåverkan. Om du är en lokal myndighet som vill förbättra hållbarheten i avfallsinsamlingen kan du kontakta WasteHero för att få veta mer om vårt omfattande avfallshanteringssystem. 

 

Med WasteHero kan du enkelt optimera rutter, utrusta förarna med adekvat teknik, samla in offentliga behållare baserat på smarta sensordata och engagera medborgarna via en särskild avfallsapp. Missa inte möjligheten att förbättra hållbarheten och minska din miljöpåverkan. Kontakta WasteHero idag.

 


 

Comments are closed.
Book a Meeting
Please fill in your details below. WasteHero will be in touch with you shortly to organise an online meeting.

Stay in touch?

Stay in touch?

Subscribe to WasteHero’s monthly newsletter and be the first to receive insightful blogs, thought leader interviews, industry news, product updates & more!

Subscribe to WasteHero’s monthly newsletter and be the first to receive insightful blogs, thought leader interviews, industry news, product updates & more!