4 måter lokale myndigheter kan forbedre bærekraften i avfallsinnhenting (med bare ett system) - WasteHero

4 måter lokale myndigheter kan forbedre bærekraften i avfallsinnhenting (med bare ett system)

Lokale myndigheter bruker ofte flere løsninger i et forsøk på å komme videre med prosjekter som bidrar til å redusere utslipp og øke bærekraften i avfallsinnhentingen. Ett system til ruteoptimalisering, en egen app til brukerne, et annet system for in-cab teknologi, sensorer fra en ekstern leverandør og så videre. Dette er dyrere og mer ineffektivt enn nødvendig.

 

Implementering av et omfattende avfallshåndteringssystem integrerer ulike løsninger, for eksempel ruteoptimalisering, teknologi i førerhuset, smarte sensorer til søppelspannene og en app til brukerne, i én enkelt plattform. Dette effektiviserer ikke bare prosessene med avfallsinnhenting, men reduserer også behovet for flere systemer og programvare, og sparer penger og ressurser.

 

 


 

Her er 4 enkle måter å forbedre bærekraften i avfallsinnhenting med WasteHero:

 

#1 Ruteoptimalisering for drivstoffeffektivitet og utslippsreduksjon

 

Ruteoptimalisering er et viktig aspekt for å forbedre bærekraften i avfallsinnhenting. Ved å bruke avanserte rutealgoritmer kan lokale myndigheter designe renovasjonsruter som er mer effektive og reduserer miljøpåvirkningen av avfallsinnhentingen.

 

Effektive ruter reduserer drivstofforbruk og utslipp, ettersom bilene bruker mindre tid i trafikken og gjør færre unødvendige turer. Dette kan også bidra til å minimere luftforurensning, da kjøretøy bruker mindre tid på veien og produserer mindre utslipp.

 

I tillegg til disse fordelene kan effektive ruter også bidra til å øke lastfaktoren til søppelbilene. Dette betyr at mer avfall kan samles inn på hver tur, noe som reduserer antall kjøretøy som trengs og reduserer drivstofforbruk og utslipp ytterligere.

 

 

#2 Teknologi i førerhuset for å redusere returer

 

In-cab-teknologi i førerhuset er et verdifullt verktøy for å forbedre bærekraften i avfallsinnhenting. Ved å utstyre renovasjonsmannskaper med digital teknologi i førerhuset, kan lokale myndigheter gjøre det mulig for sjåfører å følge optimaliserte ruter, spore henting i sanntid og dokumentere spann som ikke ble tømt.

 

Dokumentasjon av innhenting som ikke ble gjennomført, bidrar til å forhindre returkjøring, der en bil returnerer til et område det allerede har hentet fra, noe som sparer drivstoff og reduserer utslippene. Med et digitalt verktøy er det ikke lenger nødvendig med trykte rutekart, noe som bidrar til å redusere papirforbruket og forbedrer den generelle effektiviteten i prosessen med avfallsinnhenting.

 

#3 Smarte sensorer på søppelspann til dynamiske kjøreruter

 

Smarte sensorer på søppelspann, kan være et verdifullt verktøy for å forbedre bærekraften innen avfallsinnhenting. Ved å feste sensorer til offentlige søppelspann, kan lokale myndigheter tømme søppelspann etter behov, og bare tømme når de er fulle. Denne smidige tilnærmingen kan bidra til å redusere hentefrekvensen med opptil 40 %, forhindre overfylte beholdere, spare drivstoff, redusere bruken av søppelspann og redusere utslipp.

 

 

#4 Brukerengasjement for bedre resirkuleringsgrad

 

Utenfor vanlige funksjoner som innsamlingskalendere og mulighet for å sende inn forespørsler/klager, sørger den dedikerte appen for rettidig kommunikasjon med brukerne, gir opplæring i riktig avfallssortering og gir påminnelser om hentetider.

 

For eksempel kan back-office automatisere meldinger for å opplyse brukerne om forekomster av feilsortert avfall. Hvis en bruker legger plast i feil søppelspann og sjåføren rapporterer en ticket, vil automatiseringen sende et varsel for å minne dem på å sortere avfallet riktig. Dette kan bidra til å forbedre resirkuleringsgraden, redusere forurensning av avfallet og redusere mengden avfall som sendes til deponier.

 


 

Implementering av et omfattende avfallshåndteringssystem, kan hjelpe lokale myndigheter med å forbedre bærekraften i avfallsinnhentingen og redusere miljøpåvirkningen.

 

Med WasteHero kan du enkelt optimalisere ruter, utstyre bilene med teknologi i førerhuset, tømme offentlige søppelspann basert på smarte sensordata og engasjere brukerne med en dedikert avfalls-app. Ikke gå glipp av muligheten til å forbedre bærekraften og redusere miljøpåvirkningen. Kontakt WasteHero i dag.

 

Hvis du er en lokal myndighet som ønsker å forbedre bærekraften i avfallsinnhentingen, kan du kontakte WasteHero for å lære mer om det omfattende avfallshåndteringssystemet.

 


 

Comments are closed.
Book a Meeting
Please fill in your details below. WasteHero will be in touch with you shortly to organise an online meeting.

Stay in touch?

Stay in touch?

Subscribe to WasteHero’s monthly newsletter and be the first to receive insightful blogs, thought leader interviews, industry news, product updates & more!

Subscribe to WasteHero’s monthly newsletter and be the first to receive insightful blogs, thought leader interviews, industry news, product updates & more!