Intervjun med Bjarne Kallesø, IT- och Utvecklingsledare På Herning Kommun - WasteHero

Intervjun med Bjarne Kallesø, IT- och Utvecklingsledare På Herning Kommun

Bjarne Kallesø, IT- och utvecklingsledare på Hernings kommun
Bjarne Kallesø, IT- och utvecklingsledare på Hernings kommun


I dagens inslag så möter vi Bjarne Kallesø, IT- och utvecklingsledare på Hernings kommun.  Bjarne har över 20 års erfarenhet av att arbeta inom den kommunala avfallssektorn och anses vara en pionjär när det gäller att tillämpa nya innovationer och tekniska framsteg gällande de olika avfallshanteringsprocesser vila återfinns hos Herning kommun.

 

 

 

 

 

Bjarne, du har arbetat med WasteHero under ett antal år nu. Kan du berätta om de utmaningar som du upplevde på Herning kommun som ledde till att samarbetet med WasteHero initierades? 

 

Innan vi implanterade den lösning som erbjuds av WasteHero så ställdes vi inför två stora utmaningar, för det första tömdes våra glasbehållare alldeles för ofta – vid cirka 30-50% av den totala kapaciteten men även när de ej hade fyllts med avfall överhuvudtaget.

 

Vi hade som mål att installera sensorer i våra glasbehållare som ett led i att kunna analysera och bättre förstå de mönster som genererades under insamlingen av avfallet som ett led i att kunna effektivisera planeringen av rutterna. 

 

Den andra utmaningen utgjordes i form av vår befintliga CRM-system. Vi var beredda på att avvika från vårt egenutvecklade CRM-system, förutsatt att vi lyckades hitta en mer adekvat och bättre lösning.

 

Varför valde du WasteHero framför andra leverantörer som ett led att hjälpa er att lösa dessa utmaningar?

 

Vi hade en del kännedom om WasteHero redan innan. Kommunen hade ett intresse av att främja nya och lokala verksamheter, särskilt om dessa grundats av studenter. Med det i åtanke så blev vi på Herning kommun medvetna om att det WasteHero utvecklade var ytterst intressant för vår egen verksamhet.

 

Öppenheten i WasteHero-lösningen för systemintegrationer med tredje part var av en stor betydelse för vår del. När man initierar ett samarbete med andra partners så måste Herning vanligtvis anpassa sig till deras lösning, snarare än att utgöra en bidragande orsak till den faktiska lösningen. Genom att inleda ett samarbete med WasteHero så kunde Herning påverka det hela nämnvärt. 

 

Dessutom ansåg vi att det ej fanns tillräckligt med konkurrens på marknaden gällande CRM-system för den kommunala avfallsindustrin, samtidigt som de lösningar vilka tillhandahölls ansågs ej vara särskilt attraktiva när det kommer till modernisering och digitalisering.

 

WasteHero hade också många bra idéer – där de exempelvis hjälpte Herning att komma in i EU-projektet, något som i sin tur gjorde det möjligt att engagera oss i olika EU-projekt gällande utformningen av smarta städer.

 

Slutligen så är WasteHero-plattformen betydligt mer uppdaterad och utvecklas i enlighet med nya standarder i form av design, funktionalitet och säkerhet.

 

Hur har WasteHero hjälpt dig att lösa dessa utmaningar?

 

Herning har en tydlig definierad mål om att minska körtiden. WasteHeros sensorteknik och ökad insyn i avfallshanteringen hjälper oss att uppnå det hela eftersom dessa data för närvarande inte är tillgängliga från den externa transportören.

 

Vidare så erbjuder WasteHero lösningen ett betydligt enklare och lättare tillgång till data. Vi kunde b.la få ett svar på huruvida det var ett adekvat val att flytta containrar runt om i staden om de ej används så mycket. Med WasteHero så fick vi en djupare insikt i det hela och kunde på det sättet svara på dessa frågor mer tillförlitligt och adekvat än vad som var fallet tidigare.

 

När det gäller CRM så är teamet ganska nöjda med Hernings befintliga interna system. Nya krav på GDPR och cybersäkerhet blir dock svårare att uppfylla, vilket är just här som WasteHero kommer in i bilden. 

 

Vad har du varit mest imponerade av när det kommer till WasteHero?

 

För egen del så är jag särskilt imponerad gällande utvecklingen av CRM-systemet, liksom implementeringen av nya funktioner, som för övrigt redan påpekats tidigare.

 

Vårt EU-projekt, även om det inte ansågs ha varit 100% framgångsrikt, får ändå anses vara imponerande på grund av hur mycket framsteg WasteHero åstadkom under endast 6 månader. Hernings idéer exporterades till andra städer, medan vi också lärde oss mer om det hela genom att studera andra städer.

Jag är även imponerad av det faktum att de vägrar ger upp när de ställs inför svåra tider. Vårt samarbete har utgjorts i form av ett utvecklingsprojekt som kommer med en rad förväntningar och utmaningar. Naturligtvis har det uppkommit vissa aspekter som får anses vara mindre perfekta inom sammanhanget, men uthålligheten inför utmaningarna har trots det varit mycket imponerande. 

 

Låt oss nu prata om nutid, vad uppfattar du som de största utmaningarna i ditt nuvarande arbetsliv?

 

Lagstiftning. Nya lagar som eventuellt införs leder till att kommunerna inte får styra lika mycket, något som i sin tur medför en högre inblandning av privatägda bolag. Hanteringen av avfall måste också hanteras av privata aktörer. Kommunernas innovativa förhållningssätt kommer att försvinna om det hela går igenom. Herning fruktar att det hela i slutändan återspeglas negativt på medborgarna.

 

Hur är det med den kommunala avfallshanteringsbranschen som helhet – vad uppfattar du som de största utmaningarna?

 

Som redan nämnts ovan så uppfattar jag fortfarande lagstiftningen vara den största utmaningen i det hela. Lagarna kan medföra att den enda uppgifter som kommunerna ansvarar för är att ta del av de anbud som kommer in, samtidigt som de i slutändan förlorar helt kontrollen gällande den dagliga kontrollen över verksamheten.

 

Vilken teknik anser du kommer vara mest avgörande när det kommer till att lösa de olika utmaningarna inom den kommunala avfallshanteringen?

 

Etablering av mer avancerade anläggningar för att separera avfall med automatisk robotsortering. Anläggningarna i fråga bör dock placeras så nära de svenska gränserna som möjligt – helst inom landet! Det är viktigt att notera det faktum att dessa anläggningar kräver stora volymer av diverse avfall i takt med att vi arbetar med att öka återvinningsgraden.

 

Vi måste säkerställa en hög återvinningsgrad och återanvändning av avfall på ett sätt som gör det enkelt för medborgarna att hantera det hela, särskilt för alla de som bor i lägenheter där det hela tydligt utgör ett stort problem. 

 

Vad har du för planer gällande ditt samarbete med WasteHero i framtiden?

 

Vi förväntar oss att gå vidare med en fullskalig implementering av CRM-systemet och ruttplaneringen.

 

Skulle du rekommendera andra kommuner att samarbeta med WasteHero? 

 

Ja! Faktum är att vi redan gjort det många gånger.

 

Om du kunde framföra ett viktigt budskap till dina kollegor i den kommunala avfallshanteringsbranschen, vad skulle det vara i så fall?

 

Avfallsindustrin befinner sig under ständig utveckling, något som i sin tur innebär att vi måste följa den tekniska utvecklingen noga. Som bransch så behöver säkerställa att nya processer anpassas och ständigt förbättras. Vi kommer aldrig att bli klara med det hela dock eftersom det hela är en ständigt pågående process.

 

 


 

 

Om du önskar få veta mer om hur WasteHero kan främja just din kommunala verksamhet gällande avfallshanteringen samt vilka lösningar som vi kan erbjuda, vänligen ta kontakt med oss redan idag för mer information!

 

WasteHero är den ledande molnbaserade programvaran när det kommer till den kommunala verksamheten för avfallshantering. Vi är experter på att digitalisera och optimera den kommunala avfallshanteringen.

 

WasteHero tillhandahåller smarta, hållbara och lönsamma programvaru- och tekniska lösningar för både kommuner och privata entreprenörer inom segmentet för insamling av avfall.

Comments are closed.
Book a Meeting
Please fill in your details below. WasteHero will be in touch with you shortly to organise an online meeting.

Stay in touch?

Stay in touch?

Subscribe to WasteHero’s monthly newsletter and be the first to receive insightful blogs, thought leader interviews, industry news, product updates & more!

Subscribe to WasteHero’s monthly newsletter and be the first to receive insightful blogs, thought leader interviews, industry news, product updates & more!