Interviewet med Bjarne Kallesø, IT og udviklingsleder ved Herning kommune - WasteHero

Interviewet med Bjarne Kallesø, IT og udviklingsleder ved Herning kommune

Bjarne Kallesø, IT og udviklingsleder ved Herning kommune

I dag snakker vi med Bjarne Kallesø, IT og udviklingsleder ved Herning kommune. Bjarne har over 20 års erfaring inden for den kommunale affaldssektor og er en pioner i forbindelse med nye innovationer og teknologiske fremskridt til affaldshåndterings processer i Herning kommune.

 

 

 

 

 

 

 

Bjarne, du har arbejdet med WasteHero i et par år nu. Kan du fortælle os om de udfordringer du oplevede ved Herning kommune, som ledte til dit samarbejde med WasteHero?

 

Der var to primære udfordringer. For det første blev vores glas containere tømt alt for tit, hvor de typisk kun var 30-50% fyldte. Vi ville derfor installere sensorer i vores glas containere for at kunne analysere og bedre forstå mønstre i affaldsgenereringen, til at forbedre vores ruteplanlægning.

 

Derudover havde vi udfordringer med vores eksisterende CRM-system. Vi var åbne overfor ideen om at skifte fra vores eget udviklede CRM-system, hvis vi kunne finde en bedre løsning.

 

 

Hvorfor valgte du WasteHero fremfor andre leverandører i forbindelse med at løse disse udforinger?

 

Vi kendte allerede til WasteHero fra begyndelsen af. Kommunen havde en interesse i at hjælpe nye lokale virksomheder, specielt dem grundlagt af studerende. Dertil fandt Herning kommune ud af, at det som WasteHero var i gang med at udvikle, var meget interessant.

 

Åbenheden som WasteHeros løsning havde til tredjeparts system integrationer havde en stor værdi. Når vi forsøgte at samarbejde med andre partnere, skulle Herning kommune ofte passe ind i deres kasse i stedet for at være en del af udviklingen af denne ”kasse”. I samarbejdet med WasteHero havde vi en indflydelse på løsningen.

Derudover troede vi ikke at der var nok konkurrence i markedet for CRM-systemer til den kommunal affaldsbranche og dem som eksisterede, var ikke særlig attraktive i forhold til modernisering og digitalisering.

 

WasteHero havde også mange gode ideer, de hjalp Herning med at komme med i EU projekter, som efterfølgende ledte til vores egen involvering i forskellige EU-projekter om Smart cities.

 

Til sidste er WasteHero platformen meget mere moderne og programmeret i overensstemmelse med nye standarder, i forhold til design, funktionalitet og sikkerhed.

 

 

Hvordan har WasteHero hjulpet dig med at løse disse udfordringer?

 

Herning har en klar forventning om at kørselstiden vil blive reduceret. WasteHeros sensor teknologi og øget affaldsindsigt har hjulpet os med at opnå netop dette. Denne data har ikke været tilgængelig fra den eksterne vognmand.

 

Med WasteHeros løsning blev data nemmere tilgængeligt. Giver det mening at flytte containere rundt i byen, hvis de alligevel ikke bliver brugt særlig meget? Vi har nu indsigten til at kunne besvare disse spørgsmål.

 

I forhold til CRM er teamet ret tilfredse med Hernings eksisterende in-house system. Men med nye krav fra GPDR og cybersikkerhed bliver det svære og svære at imødekomme disse. Det er her at WasteHero kan hjælpe os.

 

 

Hvad er du blevet mest imponeret over ved WasteHero?

 

Jeg er særligt imponeret over udviklingen af CRM-systemet, samt implementeringen af nye funktioner som Herning har pointeret og efterspurgt.

 

Vores EU-projekt, selv om det ikke var 100% succesfuldt var imponerende på grund af hvor store fremskridt WasteHero gjorde på kun 6 måneder. Hernings ideer blev eksporteret til andre byer mens vi også lærte fra andre af.

 

Jeg er imponeret over at de ikke giver op i hårde tider. Vores samarbejde har været et udviklingsprojekt som selvfølgelig kommer med forventede udfordringer. Selvfølgelig har der været nogle aspekter som ikke var perfekte, men vedholdenheden i forhold til udfordringer har været meget imponerende.

 

 

Hvis vi nu snakker om nutiden, hvad ser du som de største udfordringer i dit daglige arbejde?

 

Lovgivning, nye love som leder til at kommunerne ikke har så meget kontrol længere, der vil være en del som ender med at blive gjort af private aktører såsom behandlingen af affald. Kommunernes innovative tilgang forvinder hvis disse love træder i kraft, derfor frygter Herning at det kan være særligt negativt for borgerne.

 

 

Hvad med den kommunale renovationsbranche som helhed – hvad ser du som de største udfordringer her?

 

Stadigvæk lovgivning, som nævnt tidligere. Det kan føre til, at den eneste opgave som kommunerne skal varetage, er at udarbejde udbuddene, de vil altså miste kontrollen over den daglige drift.

 

 

Hvilke teknologier tror du vil være mest afgørende for at løse udfordringer i kommunal affaldshåndtering?

 

Etableringen af mere avancerede anlæg til at sortere affald med automatisk robotsortering. Dette skal være så tæt på de danske grænser som muligt, helst indenfor. Det er vigtigt at huske at sådan nogle anlæg kræver og skal kunne håndtere store mængder af affald, da vi forsøger at øge genanvendelsesprocenterne. Vi skal sikre høje genanvendelsesprocenter og genbruge affald på sådan en måde at det er nemt for borgerne, især dem som bor i lejligheder, hvor det er et stort problem.

 

 

Hvad er dine planer for samarbejdet med WasteHero i fremtiden?

 

Vi forventer at komme videre med en fuldskala implementering af CRM-systemet og ruteplanlægning.

 

 

Vil du anbefale andre kommuner at samarbejde med WasteHero?

 

Ja! Og det har vi allerede gjort mange gange.

 

 

Hvis du kunne dele et nøglebudskab med dine kolleger i den kommunale affaldsbranche, hvad ville det så være?

 

Affaldsbranchen er under konstant udvikling, så vi er nødt til at følge den teknologiske udvikling tæt. Vi skal som branche sørger for at nye processer er tilegnet konstant for at hele tiden blive bedre. Vi bliver aldrig færdige, det er en løbende proces.

 

 


 

 

Hvis du gerne vil tale yderligere med WasteHero om dine behov for kommunal affaldshåndterings løsninger så kontakt os i dag!

 

WasteHero er den førende entreprise cloud-software til kommunal affaldshåndtering. Vi er eksperter i digitalisering og optimering af kommunal affaldshåndtering. WasteHero leverer smarte, bæredygtige og rentable software- og teknologiløsninger til in-house teams hos lokale myndigheder og private renovatører.

Comments are closed.