Intervjuet med Bjarne Kallesø, IT- og utviklingssjef i Herning kommune - WasteHero

Intervjuet med Bjarne Kallesø, IT- og utviklingssjef i Herning kommune

Bjarne Kallesø, IT- og utviklingssjef i Herning Kommune.
Bjarne Kallesø, IT- og utviklingssjef i Herning Kommune.


I dag snakker vi med Bjarne Kallesø, IT- og utviklingssjef i Herning kommune. Bjarne har over 20 års erfaring fra arbeid i kommunal avfallssektor, og er en pioner når det gjelder å bruke nye innovasjoner og teknologiske fremskritt til avfallshåndteringsprosesser i Herning kommune.

 

 

 

 

 

Bjarne, du har jobbet med WasteHero i et par år nå. Kan du fortelle oss om utfordringene du opplevde hos Herning kommune som førte til samarbeidet med WasteHero? 

 

Det er to hovedutfordringer, for det første ble glasscontainerne tømt altfor ofte, når de var 30-50 % fulle, eller når de var tomme. Vi ønsket å installere sensorer i glasscontainerne, for å analysere og forstå mønstre i avfallsproduksjonen for å forbedre ruteplanleggingen.

 

For det andre, hadde vi utfordringer med det eksisterende CRM-systemet. Vi var åpne for å gå bort fra vårt egenutviklede CRM-system, dersom vi kunne finne en bedre løsning.

 

 

For å hjelpe deg med å løse disse utfordringene, hvorfor valgte du WasteHero fremfor andre leverandører?

 

Vi kjente til WasteHero helt fra oppstarten. Kommunen hadde interesse av å hjelpe nye lokale bedrifter, spesielt de som ble stiftet av studenter. Herfra oppdaget Herning at det WasteHero utviklet var veldig interessant. 

 

Den åpenheten WasteHero hadde i løsningen for systemintegrasjoner til tredjepart, var et stort og verdifullt pluss. Ved forsøk på å samarbeide med andre partnere, må Herning vanligvis passe inn i deres boks, i stedet for å være en del av selve utviklingen for å hjelpe til med å designe boksen. Ved å samarbeide med WasteHero, fikk Herning innflytelse på løsningen. 

 

Videre mente vi at det ikke var nok konkurranse på markedet for CRM-systemer for den kommunale avfallsbransjen, og at de som var der ikke var særlig attraktive når det gjaldt modernisering og digitalisering.

 

WasteHero, hadde også mange gode ideer, de hjalp Herning med å komme inn i EU-prosjektet, noe som i ettertid førte til at vi ble involvert i ulike EU-prosjekter om smarte byer.

 

Til slutt, plattformen fra WasteHero, er mer oppdatert og programmert i samsvar med nye standarder, både innen design, funksjonalitet og sikkerhet.

 

 

Hvordan har WasteHero hjulpet deg å løse disse utfordringene?

 

Herning har en klar forventning om at kjøretiden skal bli redusert. Sensorteknologien fra WasteHero og bedre avfallsinnsikt hjalp oss med å oppnå dette, da disse dataene for øyeblikket ikke er tilgjengelige fra den eksterne transportøren.

 

Data blir lettere tilgjengelig med WasteHero-løsningen. Er det fornuftig å flytte containere rundt i byen hvis de ikke blir brukt så mye? Nå har vi innsikten til å besvare disse spørsmålene.

 

Når det gjelder CRM, er teamet ganske fornøyd med det interne systemet Herning allerede har. Nye krav til GDPR og cybersikkerhet blir imidlertid vanskeligere å oppfylle, og det er her WasteHero kan hjelpe oss. 

 

 

Hva har du vært mest imponert over hos WasteHero?

 

Jeg har vært spesielt imponert over utviklingen av CRM-systemet, samt implementeringen av nye funksjoner som Herning påpekte.

 

EU-prosjektet, selv om det ikke var 100 % vellykket, var imponerende på grunn av hvor mye fremgang WasteHero hadde gjort på bare 6 måneder. Hernings ideer ble eksportert til andre byer, mens vi også lærte av andre byer.

 

Jeg er imponert over at de ikke gir seg når de står overfor vanskelige tider. Vårt samarbeid har vært et utviklingsprosjekt som kommer med forventede utfordringer. Selvfølgelig har det vært noen aspekter som ikke var perfekte, men utholdenheten i møte med utfordringer har vært svært imponerende.

 

 

 

La oss nå snakke om forholdene akkurat nå, hva ser du på som de viktigste utfordringene i ditt daglige arbeid?

 

Lovgivning. Nye lover som eventuelt kommer, fører til at kommunene ikke får styre like mye, og det vil bli mye som må gjøres av private virksomheter. Behandling av avfall vil også måtte håndteres av private aktører. Kommunenes innovative tilnærming vil forsvinne hvis dette går igjennom. Herning frykter at utfallet kan bli særdeles negativt for innbyggerne.

 

 

Hva med den kommunale avfallshåndteringsbransjen som helhet – hva ser du på som de største utfordringene her?

 

Fortsatt lovgivning som ovenfor. Dette kan føre til at den eneste gjenværende oppgaven for kommunene, blir å lage anbudene. De vil miste daglig kontroll over driften.

 

 

Hvilke teknologier tror du vil være mest avgjørende for å løse utfordringer med kommunal avfallshåndtering?

 

Etablering av mer avanserte anlegg, for å separere avfall med automatisk robotsortering. Dette bør være så nær danske grenser som mulig, helst innenfor. Det er viktig å merke seg at disse anleggene krever store volumer når vi prøver å øke resirkuleringsgraden. Vi må sikre høy resirkuleringsgrad og gjenbruk av avfall på en måte som gjør det enkelt for innbyggerne, spesielt for de i leiligheter der dette er et stort problem. 

 

 

Hva er dine planer for ditt samarbeid med WasteHero i fremtiden?

 

Vi forventer å gå videre med fullskala implementering av CRM-systemet og ruteplanlegging.

 

 

Vil du anbefale andre kommuner å samarbeide med WasteHero? 

 

Ja! Og det har vi gjort så mange ganger.

 

 

Hvis du kunne dele ett hovedbudskap med dine kollegaer i den kommunale avfallshåndteringsbransjen, hva ville det vært?

 

Avfallsbransjen er under stadig utvikling, så vi må følge den teknologiske utviklingen nøye. Vi som bransje må sørge for at nye prosesser hele tiden blir bedre. Vi blir aldri ferdige, det er en pågående prosess.

 


 

 

Hvis du ønsker å snakke mer med en ekspert fra WasteHero om dine behov for en løsning på kommunal avfallshåndtering, kontakt oss i dag.

 

WasteHero, er den ledende skyprogramvaren for kommunal avfallshåndtering. Vi er ekspertene på digitalisering og optimalisering av kommunal avfallshåndtering.

 

WasteHero leverer smarte, bærekraftige og lønnsomme programvare- og teknologiløsninger til interne kommunale team og private avfallsvirksomheter.

Comments are closed.
Book a Meeting
Please fill in your details below. WasteHero will be in touch with you shortly to organise an online meeting.

Stay in touch?

Stay in touch?

Subscribe to WasteHero’s monthly newsletter and be the first to receive insightful blogs, thought leader interviews, industry news, product updates & more!

Subscribe to WasteHero’s monthly newsletter and be the first to receive insightful blogs, thought leader interviews, industry news, product updates & more!